NT-2 ondersteuning

Speciaal voor groep 1 en 2
Een steeds grotere groep internationale (niet Nederlandssprekende) kleuters stroomt het Nederlandse onderwijs in. Waar deze leerlingen eerder vaak op internationale scholen terecht kwamen, valt de schoolkeuze inmiddels meer op lokaal onderwijs (45% internationaal / 55% lokaal). Wij, van Young Expat Services (YES) en de Basisclub, kunnen u helpen met de ondersteuning van deze leerlingen.

Er wordt een plan op maat gemaakt dat aansluit bij de wens van de leerkracht/school. De kinderen uit groep 1 en 2 gaan actief met de Nederlandse taal aan de slag waarbij de focus ligt op het versterken van het zelfvertrouwen in het Nederlands spreken en het uitbreiden van de woordenschat. Hierdoor kunnen de leerlingen beter meedoen in de les en vinden ze meer aansluiting bij leeftijdsgenootjes. De “Total Physical Response” aanpak wordt toegepast, waarbij het leren via fysieke handelingen verloopt. Het spelenderwijs en door ervaringen leren van een tweede taal blijkt het meest effectief. Elke week staat een ander thema centraal. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en dragen bij aan het verduidelijken van de routine in de klas. Zowel ouders als leerkracht worden bij het leren betrokken waardoor de motivatie van de leerlingen wordt vergroot en het leren makkelijker gaat.

– Spelenderwijs en actief Nederlands leren.
– Praktische Thema’s waar de leerlingen direct wat aan hebben.
– Grote ouderbetrokkenheid door duidelijke communicatie over de thema’s per mail.
– Leerkrachten worden ontlast en ondersteund.

Wekelijks 2 uur op school of in de klas.
1 op 4 begeleiding voor persoonlijke aandacht. Kosten op aanvraag.

Dit initiatief is een samenwerking van YES & Basisclub www.basisclub.nl

Voor meer informatie neem contact met ons op:
info@youngexpatservices.nl
06-143 666 27